vorige
volgende

Inspirodroom voor Inspirocollege Houthalen

Vanuit de directie van Inspirocollege Houthalen kregen we de vraag om een vernieuwend en inspirerend openleercentrum met een taallabo te bouwen.

Uit de analyse bleek al snel dat er meerdere stakeholders actief waren. Het mocht niet alleen een ruimte worden voor de directie, maar ook voor de leerkrachten, de leerlingen én zelfs de ouders. De wondere wereldmakers van Deusjevoo gingen op zoek naar de verschillende noden van al deze stakeholders en vertaalde dit naar een interieur van én voor iedereen die thuis is in het Inspirocollege.

Eén ruimte, veel mogelijkheden

Een interieur bouwen is één ding, maar een interieur dat aan alle noden beantwoordt is een ander verhaal. Zo heeft het openleercentrum voor de directie de invulling van een open ruimte waar zowel leerlingen als leerkrachten zich thuis voelen. Maar ook een ruimte waar een directiemeeting als overleg van de raad van bestuur in kan plaatsvinden.

De leerkrachten hebben dan weer nood aan een plek buiten het klassieke klaslokaal waar ze op een vooruitstrevende manier kunnen lesgeven. Een ruimte die hen ook stimuleert om op een andere manier les te geven.

Vanuit de leerlingen ontstond dan weer de vraag naar een ruimte om in groep te kunnen samenwerken, maar evenzeer een ruimte om in stilte te kunnen studeren. Een ruimte om muziek te luisteren, te surfen op internet, de nieuwste computerprogramma’s onder de knie te krijgen,…

Tot slot, vroegen de ouders dat het openleercentrum de nodige tools heeft die mogelijks niet voor elk kind thuis vanzelfsprekend zijn. Een ruimte in het groen die de kinderen stimuleert om te studeren maar ook om te ontspannen.

De grootste uitdaging was dan ook om al deze noden in één interieur te verwerken.

Inspirodroom

Vanuit de vraag om een openleercentrum te bouwen, doopte Deusjevoo het concept om tot Inspirodroom. Een plek waar kinderen verschillende vaardigheden kunnen aanleren en hun dromen kunnen najagen.

Dankzij het doordachte interieur is het mogelijk om zowel groepsgesprekken te houden (in de ovaalvorimige arena), om kinderen te leren spreken voor een groep, om een voordracht te houden of een presentatie te geven.

Leerlingen kunnen zich terugtrekken in de leerslang (dat is het langgerekte meubel voor het venster). Dit meubel zet aan tot hangen, klimmen, klauteren, liggen,… en zitten. Het is ook een plek om individueel of in kleine groepjes in focus te werken.

De hele Inspirodroom is zo opgevat dat quasi alle bewegingsvormen mogelijk zijn en dat het klassieke ‘zitten’ wordt vermeden. Zo zijn er grote klaverbladtafels waar een volledige klasgroep rond kan staan, en waar in groep werken gestimuleerd wordt.

In deze tafels zijn iPads ingewerkt om opzoekwerk te bevorderen. Ook de bibliotheek kasten (links en rechts van de inkomdeuren) zijn een plek om zaken op te zoeken of een goed boek te vinden.

 

Multitasken bestaat niet

Deusjevoo is de grootste fan van breinwerking, onderzocht door Professor Theo Compernolle. Hij is een wereldautoriteit die zich voornamelijk bezighoudt met het onderzoeken van het menselijke brein en hoe we de werking ervan kunnen optimaliseren. Wij zouden uren kunnen praten over dit topic, maar de eindconclusie is dat mutitasken niet bestaat.

Als je je wil focussen kan je maar één ding tegelijkertijd. Ofwel ben je in focus in stilte, ofwel ben je aan het communiceren, ofwel maak je kabaal bij ontspanning of bij het samenwerken. Maar je bent nooit twee van deze dingen tegelijkertijd aan het doen.

De belangrijkste ingreep in het hele interieur zijn dan ook de grote cirkelvormige lampenkappen. Deze kappen veranderen van kleur in functie van de activiteit die wordt gestimuleerd in de Inspirodroom.

Kleuren de kappen rood dan worden de gebruikers gestimuleerd tot concentratie en recuperatie. Dan
maken zij het stil en wordt de hele Inspirodroom een studieplek.

Kleurt de ruimte groen dan mag er gecommuniceerd worden.

De blauwe kleur ten slotte geeft aan dat er mag samengewerkt worden.
Niet te uitbundig maar wel in fluistertoon.

De Deusjevoo-spark in dit project? Het feit dat we op een ontzettend creatieve manier aan de slag zijn gegaan om de akoestiek in de Inspirodroom onder controle te houden. De omgeving en het decor bepaalt welk geluidsniveau aanvaard wordt in de ruimte. Het is opvallend onopvallend geïntegreerd.

En ook de materiaalkeuzes. Tapijt in een studieomgeving?! Die keuze alleen al wekte veel commotie en discussie in de hand, maar tapijt was gewoon dé beste keuze om geluid te dempen. En het is minstens even hygiënisch als een tegelvloer.

 

Een interieur dat aan al je noden kan beantwoorden? Daar gaan onze wondere wereldmakers voor. Contacteer ons voor een gesprek (we bijten niet) om kennis te maken.

VRT
Sluiten

Hét voordeel van onze cookies?
Geen kruimels tussen je toetsenbord! En een betere surfervaring voor jou.
Meer informatie? Die vind je in onze cookie policy